Skip to Content

GBS digitaal nieuws

NIEUWSBRIEF EINDE SCHOOLJAAR – JUNI 2017

 

***FAIRTRADE***ONZE SCHOOL DRINKT ***FAIRTRADE***THEE***FAIRTRADE***THEE***


SCHOOLREIZEN

Onze schoolreizen waren stuk voor stuk ongelooflijk prettige en leerrijke momenten. Samen op uitstap met het zonnetje op ons bolletje, het kon niet beter zijn! Genieten van samenzijn, samen lachen, samen spelen, samen eten, samen op ontdekking, samen een mooie dag beleven,…! Zo’n dag kan niet stuk en blijft ons eerstdaags bij! Het is jullie allen gegund, jongens en meisjes!

 

LAATSTE  SCHOOLDAGEN
Woensdag, 28 juni vieren wij met onze zesdejaars en hun ouders het afstuderen aan GBS Lint. Zij verzorgen een heuse afscheidsmusical ‘Klaar voor de start!’ en ontvangen hierna het getuigschrift van onze basisschool. Dit gebeurt nadien op een plechtige bijeenkomst in De Witte Merel. Wij zijn er alvast klaar voor en kijken uit naar een mooie muzikale belevenis!

 

De oudste kleuters krijgen ook hun ‘diploma’, dat gebeurt op donderdag 29 juni om 17u00. Ons zesjarigenfeest wordt vast en zeker fijn voor groot en klein. Onze lieve helden nodigen hun ouders en grootouders van K3A en K3B vriendelijk uit. Wij zien jullie op onze school in de kring!

 

Vrijdag, 30 juni is de laatste halve schooldag. In de voormiddag worden de rapporten in de

lagere school uitgereikt. Hierna sluiten wij samen het schooljaar af rond 11u40 onder het afdak.

Iedereen is welkom!

 

Ouders kunnen van 13u30 tot 15u vrijblijvend langskomen voor een gesprek met de leerkracht. De kinderen kunnen dan al genieten van een deugddoende, toffe vakantie!

We wensen onze schoolverlaters alvast een hele fijne toekomst toe!


DANK

We willen alle collega’s, het schoolbestuur, de oudervereniging, de schoolraad, de medewerkers voor en achter de schermen bedanken voor de levensbelangrijke steun tijdens dit schooljaar!

Niet alleen het schoolfeest, maar ook zoveel andere, minder opvallende zaken, werken goed

Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers!

 

ONE MILE

Onze kinderen en leerkrachten hebben dit jaar hun beste en sportiefste beentjes iedere dag laten werken. Op deze manier konden wij als sportieve school de wereld rondreizen en hebben wij met zijn allen 18 615 kilometers afgelegd! Wij zijn in Tokio, Japan toegekomen, wat al onze verwachtingen overtreft. Dit verdient natuurlijk een HELE DIKKE PROFICIAT aan al onze atleten in wording! SCHITTEREND! Volgend jaar lopen wij verder onze wereld rond!

 

STUDIEBEURS
Reeds vanaf de kleuterschool kan men een school- of studietoelage aanvragen.  Je komt
vlugger in aanmerking dan je denkt.  De aanvraag kan men indienen vanaf 1 augustus 2017 tot
1 juni 2018. Er zijn formulieren beschikbaar op school of surf naar 
www.studietoelagen.be

 

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2017-2018
Noteer alvast deze vrije dagen in uw agenda:

-          pedagogische studiedag dinsdag 12 september 2017

-          facultatieve vrije dag op vrijdag 6 oktober 2017

-          herfstvakantie van 28 oktober 2017 t/m 5 november 2017

-          kerstvakantie van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018

-          pedagogische studiedag woensdag 17 januari 2018

-          krokusvakantie van 10 februari 2018 t/m 18 februari 2018

-          facultatieve vrije dag op woensdag 14 maart 2017

-          paasvakantie van 31 maart 2018 t/m zondag 15 april 2017

-          facultatieve vrije dag op woensdag 9 mei 2018

-          laatste schooldag op vrijdag 29 juni 2018 (namiddag vrijaf – oudercontact)

 

NIEUWE KLASLIJSTEN VOLGEND SCHOOLJAAR

Ben je benieuwd wie je vriendjes zijn volgend schooljaar? Kom dan snel kijken want de nieuwe klaslijsten worden gemaakt en opgehangen in de kijkkast op 1 juli 2017.

 

NIEUWE KLASSAMENSTELLINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR – WAT VERANDERT?

Onze eerste kleuterklassen van juf Griet en juf Ilse worden gemixt in twee groepen en er wordt alternerend ingestapt. Juf Mieke staat beide klassen bij met extra steun en verzorging.

De tweede kleuterklas van juf Kristin en de derde kleuterklas van juf Winny wordt extra ondersteund door juf Annick. Juf Annick zet zich in om extra stimulansen, prikkels en uitdagende leeromgevingen te helpen creëren voor onze kleuters. Meer uitleg hierover volgt bij de contactdag voor de kleuterafdeling op 11 september om 19u30.

In het lager bestaan twee klasgroepen voor zowel het eerste, tweede als derde leerjaar. Om de basis goed te kunnen aanleren, wordt er ingezet op kleine klasgroepen in de onderbouw. Wij zijn er sterk van overtuigd dat onze kinderen hier later de vruchten van zullen kunnen plukken! Meer uitleg hierover kunnen jullie verwachten op de contactdag voor de eerste graad (1ste en 2de leerjaar) op 4 september om 19u30.

Voor de bovenbouw voorzien wij een contactmoment op maandag 11 september om 20u. (3de, 4de, 5deen 6de leerjaar).

Noteer deze data alvast in je agenda!

 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE VAKANTIE

Tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus kan men nog steeds inschrijven in onze school tussen 10u00 en 12u00. Vertel het aan vrienden, nieuwe buren, kennissen, …! Ook na een telefonische afspraak kan er ingeschreven worden op een ander tijdstip.

VRIJDAG, 1 SEPTEMBER

Na de vakantie mag jij je verwachten aan een superleuke dag! Wij starten niet zomaar, het wordt een fijne verrassing en dit wil je vast en zeker niet missen! Tot gauw!

 

 

 

***Dank voor het vertrouwen in ons team en graag tot volgend schooljaar!***

 

Fijne vakantie aan allen!

 

Schoolteam GBS Lint – Klimop.

 

 

 

 

 


*FAIRTRADE***ONZE SCHOOL WERKT MEE AAN EEN FAIRTRADEGEMEENTE***FAIRTRADE*NIEUWSBRIEF JUNI 2017

 

SCHOOLFEEST ‘GBS @ THE MOVIES’

 

Ons project ’GBS@the movies’ werd zeker gesmaakt! Er waren zeer leuke openingen tijdens onze forums, met korte sketches van verschillende films. Prachtig gebracht door ons team! Het samenwerken tijdens de projectweken verliep heel mooi. De kinderen genoten zichtbaar en leerden van en met elkaar en daar doen wij het immers voor!
Ons schoolfeest was een SUPERKNALLER, dankzij de inzet van ons team, onze kinderen en onze oudervereniging! Aan allen nog eens een dikke PLUIM, want zonder jullie was dit onmogelijk.
Ik zag ontzettend veel enthousiaste gezichten, hoorde vele fijne commentaren, sprak heel wat positieve ouders. Er werd ook heel wat plezier gemaakt en er is weer wat geld voorradig om onze schoolwerking te optimaliseren. Nogmaals ‘DANK’!

SPONSORLOOP
De jaarlijkse sponsorloop met de drie Lintse scholen is weer voorbij! Het was een zeer groot succes!
Iedereen heeft fantastisch gelopen en wij hebben met onze school € 1 503,50 verzameld. Een ongelooflijk mooi bedrag! Dit geld
zal goed besteed worden aan het vooropgestelde goede doel nl. ‘firetruck for Nepal’.
Dikke pluim voor iedereen! Dank aan de (groot)ouders voor de sponsering en de aanmoedigingen!

 

OPENDEUR MARBOLLEN
Het gemeentebestuur doet heel wat voor opvang van Lintse jeugd buiten de schooluren. 
Samen met de speelpleinwerking in de vakantieperiodes en de naschoolse sport is de ‘BKO De Marbollen’ een hoofdbestanddeel
voor wie nood heeft aan buitenschoolse kinderopvang.

Op zaterdag 17 juni is er van 10u00 tot 12u00 een opendeurdag in onze opvang ‘De Marbollen’ voor alle kinderen die binnenkort 2,5 jaar (geboortejaar 2015) worden. Breng zeker de kinderen mee, want zij  beleven een heel toffe spelmiddag en kunnen ondertussen gewennen aan de omgeving!
Ze zullen niet veel zin hebben om terug naar huis te gaan. Misschien lukt het wel na een gratis hapje en een drankje.
Tot dan in kinderopvang De Marbollen, Van Putlei 77 (ingang via Eikhof).


STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

Ons alledaags leven wordt steeds meer bepaald door STEM, denk maar aan de ontwikkelingen rond energie, mobiliteit, vergrijzing,(voedsel)veiligheid, nieuwe media … Iedere burger heeft dus met STEM te maken.

Lerende Netwerken zijn platformen van leerkrachten in het basisonderwijs. Men komt regelmatig samen met o.a. de pedagogische begeleidingsdiensten, om STEM binnen het onderwijs sterker uit te bouwen. Uitwisseling van ideeën en methodes levert zo een permanente navorming op, waarbij goede praktijkvoorbeelden inspireren tot betere STEM. Ook onze leerkrachten van de derde graad volgen deze vormingen en passen op deze manier vernieuwende ideeën in hun praktijk toe, waardoor onze kinderen hierin uitgedaagd worden. (website www.gbslint.be )

 

KENNISMAKINGSDAG GTI DUFFEL - 6de leerjaar

In aansluiting met onze STEM werking gaan onze zesdeklassers op bezoek in het secundair onderwijs. Hier zullen zij ondergedompeld worden met techniek in deze STEM-domeinschool. Onze leerlingen gaan hier echt aan de slag. Ze gaan kennismaken met tekeninglezen, handvaardigheden, technisch inzicht en realisatie van een klein project. Maak er alvast een leerrijk moment van jongens en meisjes!

 

KLEUTERKAMP HOGE RIELEN

Onze derde kleuterklassen staan te trappelen om binnenkort op kleuterkamp te vertrekken naar de Hoge Rielen. De juffen bereiden zich alvast voor en bedenken heel wat leuke activiteiten om deze driedaagse te vullen. Het wordt een onvergetelijk avontuur voor groot en klein. Bereid jullie alvast voor en duim voor een heerlijk zonnetje !

 

WORKSHOP PUZZELKADER MAKEN – woensdag, 28 juni - dienstencentrum

Oma, Opa, mama, papa , wat gaan we doen vanmiddag ?Ik verveel mij ….

Weet je niet wat doen met de (klein)kinderen? Schrijf je dan in voor onze workshop waarbij je samen met (klein)zoon of (klein)dochter een puzzelkader komt maken. Een namiddag “quality time” , zeker doen !

Wanneer: woensdag 28 juni

Begeleiding : Kathleen Van Oosten

Waar : dienstencentrum De Schakel

Prijs : 15 euro (koppel)

Uren: 14u00-17u00

Inschrijven voor 21 juni  via het dienstencentrum op 03 460 19 10

of via logistiek.deschakel@ocmwlint.be<mailto:logistiek.deschakel@ocmwlint.be


TOETSEN EINDE SCHOOLJAAR
De zesdeklassers hebben de klassieke OVSG-eindtoetsen, bedoeld voor hun getuigschrift, op 19-20-21 juni.
In diezelfde periode, ten laatste tot 23 juni houden de klassen 3 tot 5 toetsen uit de leermethoden. De kinderen krijgen een weekoverzicht met leertips.
Voor klassen 1 en 2 lopen de normale toetsen, hiervoor is weinig extra ‘studie’ nodig.
Succes aan alle leerlingen!

 

KEUZE GODSDIENSTEN / ZEDENLEER (1STE-6de leerjaren)

Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de

erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt in beginsel voor de ganse

duur van de studies in de school.

Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij u uw

keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen,

moet dit voor 30 juni 2017 gebeuren. Als ouder, voogd of meerderjarige leerling vraagt u een nieuw

keuzeformulier aan op het secretariaat en bezorgt het vóór 30 juni 2017 aan de directeur. De nieuwe

keuze geldt vanaf 1 september 2017 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek zoals

tot nu toe gebruikelijk was.

 

Elk jaar kan men de keuze van levensbeschouwelijke vakken herzien. De kinderen die volgend
schooljaar naar het eerste leerjaar gaan, krijgen allen een keuzeformulier mee naar huis,
de oudere leerlingen kunnen een formulier vragen op het secretariaat.

EEN KIJK OP VOLGEND SCHOOLJAAR
Om een en ander praktisch te kunnen organiseren, vragen we om via het strookje hieronder

te vermelden of uw kind volgend schooljaar al of niet school zal lopen in GBS.
INSCHRIJVINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 2017-2018

Naam kind: ……………………..……………………………….…………………….. klas: ………......


0 zal volgend schooljaar schoollopen in GBS Lint


0 zal volgend schooljaar niet naar school gaan in GBS Lint, reden (indien u deze wenst te vermelden)

 

……………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Alvast dank voor jullie medewerking!


Vriendelijke groeten

Schoolteam GBS Lint

 

NIEUWSBRIEF MEI 2017

SPONSORLOOP voor FIRETRUCK FOR NEPAL – 10 mei 2017

Woensdag 10 mei lopen onze kinderen voor het goede doel. Deze loop start in het gemeentepark van 9u tot 12u. Alle supporters zijn van harte welkom om onze kinderen aan te moedigen! Wij duimen voor droog weer, positieve gevoelens, lachende gezichten en sportieve beentjes!
Alvast veel dank voor de sponsoring. Tot dan!

SCHOOLFEEST – 20 MEI 2017 – NIET TE MISSEN  - GBS @ THE MOVIES -

Op zaterdag 20 mei wordt onze school ondergedompeld in de magische wereld van de film!

Van 14 tot 15u kan u weer genieten van een wervelende show met nadien tal  van leuke doe-kraampjes. Onze rodeostier zal weer van de partij zijn én in de Schoolstraat voorzien we een  “te gekke fietsen-parcours”. Uiteraard is er nog veel meer … Veel pret in het vooruitzicht!

Geen bioscoop zonder snoep, nacho’s en verse popcorn. Een klassieker, maar ook ons  heerlijk frietkraam zal er die dag zijn. Wees er zeker bij!

Noot: Om dit alles in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders of grootouders die ons een handje willen helpen. Graag een mail hiervoor naar gino.de.keersmaecker@telenet.be of sonja.hoolants@gbslint.be .
Alvast dank!

ZWEMMEN

We hebben dit schooljaar nog enkele zwembeurten voor de lagere school en de derde kleuterklassen tegoed nl. op 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni. Dit belooft nog heel wat waterpret!

PROFICIAT

We wensen alle leerlingen ‘een dikke proficiat’ bij de viering van hun eerste communie, vormsel, lentefeest. Een stapje verder in het ‘groeien’, dat moet natuurlijk gevierd worden. Fijn om zoveel leuke verhalen van hun feest te vernemen!

EEN STAPJE IN HET EERSTE LEERJAAR

Ondertussen zijn onze wisselmomenten tussen de derde kleuterklassen en het eerste leerjaar gestart. Kennismaken met de juf en de meester, het klasje leren kennen, wat is er allemaal te zien, wat valt er te beleven … of terug genieten van de leuke kleutertijd … het kan allemaal op deze momenten! Het wordt in ieder geval genieten en erg spannend!

VRIJAF OP WOENSDAG 24 MEI

Ter herinnering: die dag hebben we vrij en wordt het een extra lang weekend van Hemelvaart.

 

***FAIRTRADE - Onze school drinkt thee van fairtrade producten - FAIRTRADE***

 

 

NIEUWSBRIEF MAART / APRIL 2017

FLUOHESJES

Onze schooldagen starten niet meer in het donker en ook op het einde van de schooldag is er voldoende licht. Kinderen moeten de fluohesjes niet meer aandoen. Laat de zon maar komen!

Graag de gewassen hesjes mee terug naar school geven. Bij uitstappen gebruiken wij de hesjes nog wel!

 

SPULLEN GEVONDEN

Er zijn nog steeds héél wat koeken- en brooddoosjes te vinden in de doos met de gevonden spullen in onze gang. Kom gerust eens binnen en zoek uit wat van je zoon of dochter blijven liggen is!

 

KLEUTERSPORTDAGEN

Onze kleuters genoten van heel wat kleutersport op 9 maart in de grote zaal van De Witte Merel. Springen in het springkasteel, naar hartenlust fietsen, een parcours afleggen en een reis rond de wereld maakten hun dag helemaal compleet!

 

OPENDEURDAG KLEUTERS

Op 18 maart staat onze school open en verwelkomen wij alle nieuwe kleuters, mama’s en papa’s van 10u00 tot en met 12u00. Op deze dag kan u genieten van een rondleiding en krijgt u alle informatie die u graag wenst te bekomen. Zeg het voort bij de buren en in de omgeving!

 

INSTAPKLAS

Er zijn nog 13  plaatsjes voor kinderen geboren in 2015 die volgend schooljaar (of schooljaar 2018-2019) naar school mogen komen. We willen er graag een gezellig groepje van maken, vertel het gerust verder!

 

FIETSAPPLAUSDAG / FIETSPARCOURS

Op 21 maart halen wij onze fietsen uit de garage!

Onze lagere afdeling geniet van het goede weer en wij proberen allen met onze fiets naar school te fietsen. Gedurende die dag kunnen wij gebruik maken van een fietsparcours en oefenen wij per klas onze fietsvaardigheden. Breng alvast je fietshelm mee!

 

MIDDELBAAR ONDERWIJS

Op maandag 27 maart brengen onze zesdejaars een bezoek aan een middenschool in Lier.

De school wilt ons graag een rondleiding en een voorstelling geven over wat onze kinderen te wachten staat in het secundair onderwijs. Onze kinderen worden even ondergedompeld in Latijn en wetenschappen (STEM) en kunnen zo hun voorkeuren te weten komen.

 

VRIENDSCHAPSMAAND

Vriendschap staat nog steeds in de kijker!

Wij kiezen als school voor dit initiatief omdat wij er sterk van overtuigd zijn dat dit erg belangrijk is om samen te leren leven. Er worden activiteiten rond vriendschap, vertrouwen, verdraagzaamheid, respect en dankbaarheid georganiseerd. Wij staan stil bij het verschil tussen vriendschap en vriendelijkheid. Breng alvast je glimlach mee en geniet samen met je vriendjes van leuke ‘samenzijn’ momenten!

 

TONEELVOORSTELLINGEN

Deze maand staan onze toneelvoorstellingen centraal en genieten wij van cultuur dicht bij huis. De Witte Merel verzorgt mooie voorstellingen voor iedere leeftijd. Onze kleuters gaan kijken naar ‘MOUW’, de middenbouw kijkt uit naar ‘SLUMBERLAND’ en de bovenbouw wordt vertroeteld met ‘DE LIEGENAAR’. Ieder zijn plezier! Meer uitleg volgt later.

 

GROOTOUDERSWANDELING

Op 24 maart om 17u30 staan onze grootouders met hun eigen kapoenen in de schijnwerpers. Zij gaan op uitstap naar het park. Ze voeren allerlei opdrachten op eigen tempo uit en worden hierin begeleid door onze kleuterjuffen. Hou deze datum zeker vrij!

 

DOEDAG IN DE NEKKER

Onze kinderen van de derde graad gaan een dagje naar Mechelen. Een waaier aan activiteiten staan hen te wachten. Dit gaat van avontuurlijk sporten over knutselen, kokkerellen, bloemschikken tot gewoon spelen. Een vriendje uitdagen op het reuzenspel, het hoge touwenparcours aandurven, met zelfgebouwde vlotten de vijver verkennen of je eigen spaarpotje, boekenlegger, bloemstukje of studentenhaver creëren? Tijdens de ‘Doedagen’ kan het allemaal! Zeker niet te missen!

 

OUDERCONTACTEN

In de week van 24 april zijn er individuele oudercontacten in de lagere school. Hierover krijg je nog een aparte brief. Het ‘lente’rapport zal op 25 april met de leerlingen meegegeven worden. Voor de kleuters volgt er in mei een oudercontact.

 

QUIZ GBS LINT

Onze oudervereniging wilt graag hun quiz-plezier delen met alle ouders, vrienden, sympathisanten en staken een superleuke quiz in elkaar! Het wordt zeker en vast een plezante avond en dit op 22 april 2017! Hou deze datum alvast vrij! Binnenkort ontvang je inschrijfstrookjes waarop je je eigen groepje kan intekenen. Zorg dat je erbij bent en geniet van deze leuke avond!

 

 

 

 

Op 18 maart organiseren de drie Lintse scholen hun KLEUTEROPENDEUR!

Zeg het voort aan buren en kennissen!

Mondelinge reclame is nog steeds doeltreffend!

 

 

 

HERINNERINGSDATA

 

9 MAART – KLEUTERSPORTDAGEN IN DE WITTE MEREL

18 MAART – KLEUTEROPENDEURDAG 10u00 t/m 12u00 – INSCHRIJVINGEN NIEUWE KINDEREN

21 MAART – FIETSAPPLAUSDAG / FIETSPARCOURS LAGERE AFDELING

23 MAART – UITSTAP NAAR KINDERBOERDERIJ ‘T GROENHOF – 1STE  EN 2DE  LEERJAAR

24 MAART – GROOTOUDERSWANDELING om 17u30

31 MAART – UITSTAP DOEDAG NEKKER 5DE EN 6DE LEERJAAR IN MECHELEN

3 APRIL t/m 17 APRIL – PAASVAKANTIE

19 APRIL – PAASONTBIJT KLEUTERS

20 APRIL – RAPPORT + OUDERCONTACTEN LAGERE AFDELING

20 APRIL – FIETSDAG KLEUTERS K2 + K3

21 APRIL - FIETSDAG KLEUTERS K1

21 APRIL – SCHOOLZANGDAG ‘KOOR & STEM’ – LAGERE AFDELING

22 APRIL – QUIZ GBS LINT

24 APRIL – VERTELTHEATER OP SCHOOL

 

Vriendelijke groeten

Het schoolteam GBS Lint - Klimop

NIEUWSBRIEF JANUARI / FEBRUARI

HET GOEDE DOEL

Onze kinderen hebben samen erg hard hun best gedaan om zich zoveel mogelijk in te zetten tijdens de ‘Warmste week’. Het doel was de jongeren in het Meihof hulp te bieden, zodat zij de mogelijkheid kregen om hun eigen stekje in te richten. Alles samen werd er 846,30 euro geschonken! De jongeren waren héél blij en beloofden ons een foto te sturen met de veranderingen.

Dank aan allen (kinderen, team, ouders) die dit mogelijk hebben gemaakt! Formidabel!

 

SPULLEN GEVONDEN

In onze gang staat een doos vol gevonden spullen o.a. kledij, brood- en koekendoosjes, …

Heb je het gevoel iets te missen, kom dan gerust eens een kijkje nemen!

Noot: Wanneer alle spullen een naam krijgen, kunnen wij onmiddellijk de eigenaars vinden. Dit zou de berg wat minder hoog maken …

Een uitstaldag op 10 februari zal volgen. Hierna worden de overgebleven spullen aan een goed doel geschonken, dus wees er vlug bij!

 

GEDICHTENDAG

26 januari was een fijne dag gevuld met gedichten. Onze kleuterkapoenen genoten die dag dubbel! De ene klas ging een gedichtje voordragen aan de andere klas, waarbij het vertellen centraal stond. Omgekeerd was het hun beurt om te luisteren naar anderen, wat héél wat vreugde schonk.

De groteren deelden eigen geschreven gedichten met elkaar. Er werd klasoverschrijdend gewerkt aan één samengesteld gedicht per twee klassen. Dit eigengemaakte gedicht werd gebracht door de kinderen tijdens het forum op onze speelplaats. Een amusante interactie tussen jong en oud met taal als bindmiddel! Super!

 

INFO-AVOND OUDERS MIDDELBAAR ONDERWIJS – SCHOLENMARKT

Op 7 februari wordt er in Kontich een info-avond georganiseerd voor alle ouders van het 6de leerjaar. Men krijgt uitleg over de structuur van het middelbaar en kan nadien op verkenning naar heel wat middelbare scholen. Een aanrader!

 

BEROEPENHUIS

Bezoek ‘Het Beroepenhuis’ - Ontdek de talenten van je kinderen … en hun toekomst.
Je bent ouder van een 11 tot 14-jarige?
Je zoekt extra inspiratie of praktische tips voor de studiekeuze naar het secundair?
Gelijk heb je, want een doordachte keuze is voor je kind een belangrijke stap naar de toekomst.
Als het de kans krijgt zijn/haar talenten en interesses te volgen, groeit ook de kans op een geslaagde schoolcarrière.
Gelukkig zijn er de open zondagen: 12 en 26 februari, 5 en 19 maart, 23 april en 7 en 28 mei 2017 in ‘Het Beroepenhuis’. De zoektocht mag ook leuk zijn!

Ga samen met je dochter of zoon aan de slag in de doe-tentoonstelling; als laborant, als industrieel tekenaar, e.d. Hier maak je op een toffe manier kennis met ruim 50 beroepen uit 11 ‘harde en zachte’ sectoren.
Je brengt ook samen zijn/haar (vele) talenten in kaart.
Bovendien neem je nog een reeks superhandige webtips mee naar huis. Zéér inspirerend!
info@beroepenhuis.be

 

DIKKETRUIENDAG 17 februari

Wat

De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die op een structurele wijze aangehouden kunnen worden vb. lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen/laptops uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen, buitendeuren sluiten, … Het wordt met regelmaat vergeten, daarom vestigen wij daar op 17 februari extra aandacht op!
Het is de bedoeling om met de Dikketruiendag zoveel mogelijk leerlingen te sensibiliseren om te zorgen voor een energiezuinige school.

Waarom

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikketruiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. De Dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat je ook thuis of op het werk kan meedoen.

Je kan thuis heel wat energie besparen, zonder in te boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

 

 

VRIENDSCHAPSWEEK 20 T/M 23 FEBRUARI

Wat is mooier dan echte vriendschap?

Wij kiezen als school voor dit initiatief omdat wij er sterk van overtuigd zijn dat dit erg belangrijk is om samen te leren leven. Er worden activiteiten rond vriendschap, vertrouwen, verdraagzaamheid, respect en dankbaarheid georganiseerd. Wij staan stil bij het verschil tussen vriendschap en vriendelijkheid. Breng alvast je glimlach mee!

 

POKEMONKAARTEN

Veel kinderen brengen pokémonkaarten mee naar school. In eerste instantie lijkt dit leuk: de kinderen leren samen spelen, ruilen met elkaar, komen tot vriendschap en genieten aandacht. Jammer genoeg hebben wij moeten vaststellen dat dit kaartenspel ook héél wat frustraties oplevert, zowel bij de kinderen als bij de volwassenen. Om verder misbruik, stelen en ruzie te vermijden, vragen wij met aandrang om deze kaarten thuis te laten en het spel op vrije thuismomenten te laten spelen.

 

CARNAVAL OP SCHOOL

Reuzepret op school kan niets anders dan carnaval betekenen! Iedereen mag van ’s morgensvroeg verkleed naar school, wat een pret! Superlekkere wafels, chocomelk, deejays met geweldige muziek, … die dag kan niet meer stuk! Ga alvast op zoek naar originele ideeën , wees creatief en maak zeker geen onnodige kosten!

Noot: Kinderen mogen om halfvier aan de poort afgehaald worden of met de rijen naar huis stappen. Opvang wordt voorzien tot halfvijf.

 

INSCHRIJVINGEN INSTAPPERS

Er werden afspraken gemaakt om het inschrijven in de Lintse scholen gelijkvormig te maken. Voor de kinderen die volgend schooljaar 2,5 jaar worden, is de inschrijfperiode:

ü  Voor broers of zussen: vanaf 13 februari

ü  Voor kinderen van personeel: vanaf 6 maart

ü  Voor alle andere kinderen: vanaf 18 maart (opendeurdag)

Let op: ook kinderen van ° 2015 die later dan volgend schooljaar 2,5 jaar worden, schrijven zich best tijdig in, want het aantal kindjes wordt in onze school beperkt tot 24 per geboortejaar.

 

 

 

Op 18 maart organiseren de drie Lintse scholen hun kleuteropendeurdag!

Zeg het voort aan buren en kennissen! Mondelinge reclame is nog steeds doeltreffend!

 

 

 

 

Vriendelijke groeten

Schoolteam  GBS Lint

 

Sonja Hoolants

Wnd. Dir. GBS Lint

 

HERINNERINGSDATA

 

1 FEBRUARI – LEREN LEREN  - 5DE EN 6DE LEERJAAR

2 FEBRUARI – UITSTAP NAAR BRUSSEL – 5DE EN 6DE LEERJAAR

3 FEBRUARI – VRIJAF

7 FEBRUARI – SCHOLENMARKT  -  KONTICH

13 FEBRUARI – INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN OP SCHOOL

17 FEBRUARI – DIKKETRUIENDAG

20 T/M 23 FEBRUARI – VRIENDSCHAPSWEEK

24 FEBRUARI – CARNAVAL

 

27 T/M 3 MAART – KROKUSVAKANTIE - FIJNE VAKANTIE !

Fietscontrole en-herstellingen.

VERKEER OP STRAAT – ZICHTBAARHEID – FIETSEN IN ORDE?

 

De dagen zijn nog steeds kort, het weer zit niet altijd mee, het verkeer moet zich dus aanpassen.

Onze kinderen moeten ook goed zichtbaar zijn op straat. Dit proberen wij te bereiken door onze kinderen met zoveel mogelijk fluo (hesje, rugzakhoes, fluolichtje) zichtbaar te maken!

Fietsencontrole op dinsdag 10 januari 2017

 

We houden in de lagere school een fietsencontrole op dinsdag 10 januari 2017, dit gebeurt in samenwerking met Werkmmaat vzw - Fietspunt Lint en wordt gesteund door het Lintse gemeentebestuur.

Men schenkt vooral aandacht aan remmen en verlichting.

Het is zeker niet de bedoeling om foutjes te bekeuren, maar wel om te helpen.

 

Daarom doen we volgend aanbod:

 

Ø  eenvoudige mankementen worden ter plaatse hersteld.

Ø  voor max. 5 euro (die de leerling dan wel cash bij moet hebben) wordt een remkabel, een lampje, een batterij,… vervangen.

Ø  men ontvangt een bonnetje voor de gemaakte onkosten, werkuren zijn gewoon gratis!

Ø  grotere gebreken worden gemeld om zelf op te lossen.

 

Memo: we laten geen steps toe in de rijen, dit om praktische redenen. Trouwens, het veilig

gebruik van steps in het (ochtend)verkeer kan volgens ons alleen met begeleiding van ouders.

 

Op weg tijdens de donkere dagen… liefst veilig en goed zichtbaar!

Dank voor jullie inzet!

 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER - DECEMBER 2016

November was een fijne maand met toffe activiteiten die goed werden gesmaakt! Denk maar aan onze herfstzoektocht, de familievoorstelling, ons Halloweenfeest, ... Dankzij ons zeer enthousiast team leerkrachten en onze 'steeds in de weer' oudervereniging konden onze kinderen weer genieten van leuke en spannende momenten op school. Wie regelmatig een blik werpt op onze website weet steeds wat er zich allemaal afspeelt in GBS Lint. Een echte aanrader!
Ook de maand december biedt zich aan met leuke vooruitzichten. Lees gerust even mee!

WELKOM
Samen met ons kleuterteam verwelkomen wij graag onze nieuwe peuters!
Jongens en meisjes kunnen vanaf 2,5 jaar naar school, maar enkel op - door de overheid - vastgelegde momenten:
* de eerste schooldag na de herfstvakantie: 7 november 2016 - geboren ten laatste op 07/05/2014
* de eerste schooldag na de kerstvakantie: 9 januari 2017 - geboren zijn ten laatste op 09/07/2014
* de eerste schooldag van februari: 1 februari 2017 - geboren zijn ten laatste op 01/08/2014
* de eerste schooldag na de krokusvakantie: 6 maart 2017 - geboren zijn ten laatste op 06/09/2014
* de eerste schooldag na de paasvakantie: 18 april 2017 - geboren zijn ten laatste op 18/10/2014
* de eerste schooldag na Hemelvaart: 29 mei 2017 - geboren zijn ten laatste op 29/11/2014
* de eerste schooldag na de grote vakantie: 1 september 2017 - geboren zijn ten laatste op 31/12/2014

KIJKDAG
Juf Griet en juf Mieke ontvangen op 19 december onze nieuwe kapoenen, die na de kerstvakantie instappen, steeds met een lieve lach en open armen! De peuters beleven mee de klaswerking van 9u00 (brengen tot in de klas) tot 12u00 (afhalen aan de grote schoolpoort). WEES WELKOM!

IN DE KIJKER
Juf Nancy komt uit het buitengewoon onderwijs en heeft 14 jaar ervaring opgedaan in het lesgeven aan kinderen bij wie het allemaal niet zo makkelijk gaat. Dit jaar is zij onze waarborgcoach. Dat zijn leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs die de leerkrachten in het gewoon onderwijs gaan ondersteunen en helpen. Je kan haar terugvinden op onze website: www.gbslint.be .

FLUO
Zichtbaar wandelen, lopen en fietsen is zeer belangrijk tijdens deze donkere dagen. Wij zijn dan ook zéér opgetogen dat er heel wat kinderen in fluo naar onze school komen en gebruik maken van de reflectorlampjes, geschonken door onze oudervereniging. Wij blijven dit iedere dag volhouden, want FLUO IS TOP!

FIETSCONTROLES
Zoals ieder jaar houden wij in de lagere school een fietscontrole. Dit zal plaatsvinden onmiddellijk na de kerstvakantie op dinsdag 10 januari en gebeurt in samenwerking met Werkmaat vzw - Fietspunt Lint en wordt gesteund door het Lintse gemeentebestuur. Men schenkt vooral aandacht aan remmen en verlichting. Het is zeker niet de bedoeling om foutjes te bekeuren, maar wel om te helpen. Eenvoudige mankementen worden ter plaatse hersteld. Voor max.€5 (die de leerling dan wel cash bij moet hebben) wordt een remkabel, een lampje, een batterij, ... vervangen. Men ontvangt een bonnetje voor de gemaakte onkosten, werkuren zijn gewoon gratis! Grotere gebreken worden gemeld om zelf op te lossen.
Veilig en goed zichtbaar op weg tijdens de donkere dagen is waar wij naar streven!

ONE MILE
Wisten jullie dat wij met onze school al een weg afgelegd hebben tot in Tunesië? FANTASTISCH toch en wij blijven lopen, want lopen in de open lucht doet ons goed!

VOORLEESWEEK ... EEN TERUGBLIK
Naar aanleiding van ons fantastisch familiefeest waarin onze bib tot leven kwam, ontstond onze voorleesweek. Enkele juffen sprokkelden wat boekjes bijeen en richtten een gezellige boekenhoek in in onze voorleesklas. Een bezoekje aan onze bib van Lint leverde een aardige verzameling boekjes op. Dankjewel bib! Onze (groot)ouders boden zich graag aan om voor te lezen en onze kinderen genoten zichtbaar! Dit was ons gezamenlijke doel: genieten van (voor)lezen en boeken, ons onderdompelen in verhalen en fantasieën. EEN DIKKE PLUIM aan de mama's, papa's, oma's, opa's, juffen en meesters!

BOEKENFESTIJN
Aansluitend aan onze voorleesweek werd er een heuse BOEKENBEURS opgezet door onze oudervereniging. Ongelooflijk veel boekjes werden tentoongesteld en dankzij de hulp van onze ouders werden er ook heel wat boekjes verkocht. Onze kinderen kleurden een mooie tekening in en konden zo meedingen naar een prijsboek. Een onschuldige hand nam er een tekening uit en JONAS DE VOS (klas 6) werd winnaar van deze wedstrijd en kan nu genieten van zijn prijsboek. PROFICIAT JONAS! Knap kleurwerk!
BEDANKT (GROOT)OUDERS VOOR DE HULP EN DE MOOIE OPBRENGST DIE TEN GOEDE KOMT VAN ONZE KINDEREN!!!

SINTERKLAAS
Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdpersoon van het gelijknamige jaarlijkse volksfeest dat op 6 december in België wordt gevierd. Het is gebaseerd op de traditie over de bisschop van Myra, Sint-Nicolaas, die vanaf de derde eeuw na Chr. in Klein-Azië leefde. Nicolaas van Myra is geboren in Patara te Lycië dat in Antalya, Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij het toenmalige Romeinse Rijk hoorde. Verschillende legendes staan aan de grondslag van Sint-Nicolaas als beschermheilige van kinderen.
Dinsdag 6 december verwelkomen wij Sint in de voormiddag op onze school.
Wisten jullie trouwens al dat Sint onze school een brief heeft geschreven en ons heeft uitgedaagd? Zullen wij slagen in deze 3 opgelegde opdrachten? Wij hopen het alleszins en doen alvast ons uiterste best! Duimen jullie met zijn allen mee?

KERSTAFSLUITING MET EEN HART VOOR ELKAAR
De Kerstmarkt aan het gemeentehuis zal onze gemeente opnieuw laten fonkelen! Op 17 december staat ook onze oudervereniging daar terug met een kraampje. Kom zeker langs en geniet met volle teugen van Lint fonkelt!

VRIJDAG 23 DECEMBER
Op de laatste schooldag, vrijdag 23 december, komen we allen bijeen onder het afdak. Wees welkom vanaf 14 u00 om samen met ons in HARTelijke sfeer de kerstafsluiting mee te maken. Dit jaar kopen wij geen cadeautjes voor onder de kerstboom in de klas, maar maken wij er met zijn allen een SUPER GEZELLIG KERSTFEEST van!
Wél knutselen wij met een HART voor het goede doel leuke kerstcadeautjes, die wij nadien te koop aanbieden.
Op deze laatste vrijdag is er geen studie, de school eindigt om 15u30, er is wel begeleiding naar en opvang in de Marbollen.
Meer nieuws volgt met een aparte brief.

SCHAATSEN
Wij gaan weer schaatsen in Kontich! Dit gebeurt op:
*15 december voor de eerste leerjaren
*14 december voor de tweede leerjaren
*12 december voor het derde en vierde leerjaar
Wij rijden met de lijnbus voor €2/kind. De huur van de schaatsen kost €2 of is gratis wanneer je je eigen schaatsen kan meebrengen. Het schaatsen zelf is gratis! Meer nieuws volgt nog.

GEZOCHT
-> Wij merken dat onze voorraad reservekleren vermindert, vooral voor de leeftijd 4-5-6 jaar zoeken wij terug wat broekjes, ondergoed, kousen, ...
-> Graag willen wij ook een oproep doen voor warme handschoenen, sjaals, winterjassen die niet meer gebruikt worden en waar wij anderen een plezier mee kunnen doen.
-> glazen potjes (yoghurt, confituur, ..)
-> restjes wol
-> oude kerstversiering
Alvast veel dank vanwege ons team!

HERINNERING

**OUDERVERENIGING**
Maandag, 12 december om 20u00 komen wij samen in de refter van GBS om allerlei activiteiten te bespreken. Iedereen welkom!

**LINT FONKELT**
Zaterdag, 17 december verzamelen met zijn allen in ons gemeentelijk park van Lint aan de stand van onze oudervereniging!

**KIJKDAG**
Maandag, 19 december komen onze allerkleinsten op bezoek bij juf Griet en juf Mieke.

**TONEEL**
Woensdag, 21 december gaan onze kleuters van K2 en K3 naar toneel. Uitleg volgt.

**KERSTAFSLUITING**
Vrijdag, 23 december vieren wij samen Kerst in onze kring om 14u00. Er is geen studie!

**FIETSCONTROLES**
Dinsdag, 10 januari komen wij met onze fiets naar school (niet voor kleuters).

**PEDAGOGISCHE STUDIEDAG**
Woensdag, 25 januari VRIJAF voor de leerlingen. Het is deze dag een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Noteer dit alles alvast in je agenda. Meer info volgt later nog.
Wij kijken met zijn allen uit naar een fijne, gezellige decembermaand!

Vriendelijke groeten
Het schoolteam

Sonja Hoolants, wnd. directeur GBS Lint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOEKENBEURS OP GBS LINT - VRIJDAG 25 NOV VANAF 15u30 !

***BOEKENBEURS***GBS LINT***BOEKENBEURS***GBS LINT***BOEKENBEURS***

!!! SPECIALE UITNODIGING !!!

Wij nodigen jullie uit op onze school voor onze kinderboekenbeurs. Je kan er kinder- en jeugdboeken vinden van 0 tot 16 jaar: informatieve boeken, poëzieboeken, doeboeken, cd-roms en nog veel veel véééééééééééél meer!

Kom vrijdag na school zeker een kijkje nemen en misschien vind je wel een mooi cadeautje voor jouw kindje :-)

WAAR?  GBS LINT REFTER - DUFFELSESTEENWEG 48
WANNEER? VRIJDAG 25 NOVEMBER VANAF 15u30 TOT 17u30

Graag tot dan!

VOORLEESWEEK - PERSBERICHT

Het is bijna zover! De grote voorleesweek komt eraan! 

De Grote Voorleesdag: 250 scholen doen mee aan de Grote Voorleesdag voor ouders op school, ook GBS Lint - Klimop!

Lezen saai? Voorlezen alleen voor kleuters? Helemaal mis! Kinderen van alle leeftijden houden ervan om voorgelezen te worden. Dat kan je merken op de Grote Voorleesdag voor ouders op school. Deze voorleesdagen vinden plaats in de week van 21 tot en met 25 november 2016. In heel Vlaanderen zullen ouderwerkingen en scholen de (groot)ouders uitnodigen om te komen voorlezen in het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest.

Dit initiatief van de drie ouderkoepels GO! ouders, KOOGO en VCOV wil alle ouders en kinderen het plezier van voorlezen laten ervaren. Sommige kinderen kennen het al van thuis, andere kunnen hun ouders aanmoedigen wat vaker voor te lezen. Want vergis je niet: ook voor ouders is voorlezen een fijn moment! Het is even tot rust komen, even tijd maken voor elkaar.

De Grote Voorleesdag is ouderbetrokkenheid in de praktijk. Voor ouderwerkingen en scholen is het een uitgelezen kans om ouders op een leuke manier op school te ontvangen!

Voel je je aangesproken om te komen voorlezen? Laat het ons vlug weten via sonja.hoolants@gbslint.be .

Aansluitend aan onze voorleesweek, zorgen wij voor een boekenfestijn in onze refter op vrijdag 25 november 2016 vanaf 15u30. Kom zeker een kijkje nemen, wij verwachten jullie!

 

 


Halloween'fuif en -drink'!

*** NIET TE MISSEN *** HERINNERING *** HALLOWEEN *** WEES ER ZEKER BIJ *** HALLOWEENBAR *** FUIF ***

Donderdagavond (27/10) is het 'HALLOWEEN' op onze gemeenteschool. Voor de ALLEREERSTE keer presenteert onze oudervereniging ook een echte HALLOWEENFUIF! Wij willen er een echt feestje van maken en daar hebben wij jullie zeker voor nodig!

Wat kan je zoal verwachten?

* GRIME: iedereen kan omgetoverd worden tot griezelige, grappige of gekke gezichten.
* FANTASTISCHE MUZIEK: kleuters worden verwacht tussen 18u en 18u30 en onze lagere school tussen 18u30 en 20u30.
* HALLOWEENFUIF for kids
* VERKLEDEN mag, maar is zeker niet verplicht.
* POMPOENENSOEP
* HALLOWEENBAR met griezelig lekkere drankjes voor kinderen én ouders!
* GENIETEN voor groot en klein!

OUDERS kunnen genieten van de ONGELOOFLIJKE SFEER bij lekker WARME VUURKORVEN in onze GEZELLIGE BAR! Wees er zeker bij !

Tot morgen!
De oudervereniging van GBS Lint - Klimop

*** NIET TE MISSEN ***HERINNERING ***HALLOWEEN *** DRINKS *** FUIF *** GRIME *** GRIEZELEN ***

 

Inhoud syndiceren